Pro-Partner

Pagina afdrukken

Gezocht actieve aandeelhouder in participatie vennootschap

Dossiernummer:
PP 101242
Type onderneming:
Participaties
Korte omschrijving:

Gezocht actieve aandeelhouder in kleine maar doeltreffende participatie vennootschap met belangen in beloftevolle MKB deelnemingen in diverse ondernemingen/organisaties. De vennootschap richt zich op overname en deelname in MKB ondernemingen. Nu de vrije val door de economische recessie en bankcrisis is afgeremd en in bepaalde sectoren weer voorzichtig aan het groeien is blijkt welke ondernemingen, formules en sectoren de storm goed hebben doorstaan. De ‘overnameprijs’ van over te nemen ondernemingen is fors gedaald sinds de piek in 2008. Bedrijfskrediet, financiering en kapitaal zijn door de gewijzigde situatie in de internationale en Nederlandse bankwereld schaars voor de MKB ondernemingen. Veelal op basis van intrinsieke waarde worden zaken gedaan. Dit biedt mogelijkheden voor de vennootschap door overname van en deelneming in beloftevolle ‘projecten’. Door de inbreng van kapitaal en kennis/ervaring in de via een strenge selectie ontstane portefeuille wordt de voedingsbodem geschapen voor groei, exploitatiewinsten uit - en waard ontwikkeling van de deelnemingen. Na een selectie van strategische overname kandidaten kunnen belangen verkocht worden waarna er wordt geherinvesteerd. De vennootschap beschikt over een waardevol netwerk zowel met betrekking tot aan- en verkoop van MKB ondernemingen.

De actieve vennoot houdt zich op top holdingniveau bezig met de selectie van deelnemingen, onderhandelingen ter overname, strategie binnen de deelnemingen en in een later stadium bij verkooponderhandelingen. De mede aandeelhouders zijn afkomstig uit het topmanagement of betreffen succesvolle ondernemers. De vennootschap participeert alleen in deelnemingen indien er directe volledige of mede-zeggenschap en invloed kan worden uitgeoefend.

Inzet van de actieve vennoot kan fulltime zijn maar kan ook heel goed part-time zijn. Niet de uren tellen maar de efficiëntie en resultaten. Er is een samenwerking in een klein en collegiaal team/bestuur waarbij elke actieve vennoot in één of meerdere projecten ‘projectleider of co-projectleider’ is. Regelmatig doen de vennoten verslag in de vennotenvergadering, waar ook de gezamenlijke aankoop en verkoop mogelijkheden worden besproken. Resultaten worden met elkaar gedeeld en uitgekeerd.

Vereist eigen vermogen Euro 250.000,- als directe inbreng in de participatie vennootschap.

Nadere informatie na verklaring van geheimhouding en inschrijving.

Aantal medewerkers (cat):
8
Regio:
Nederland-Zuid-Holland
Indicatievraagprijs:
Inbreng Euro 250.000,-

Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair