Pro-Partner

Pagina afdrukken

Portefeuille en werkwijze

Veelal is in onze bemiddeling een uiterste discretie vereist. Om deze reden is de weergegeven informatie summier. Het komt heel vaak voor dat een bedrijf dat op onze lijst voorkomt, vrij snel in onderhandeling is met een potentiële koper of participant. Wanneer u zich als kandidaat koper aanmeldt komt u in dat geval op een wachtlijst. Soms loopt een onderhandeling vast doordat het niet klikt tussen koper en verkoper.
  
Dus al is een bedrijf in onderhandeling dan is een kans voor de volgende koper nog niet uitgesloten. Bovendien komen er steeds nieuwe bedrijven binnen waarbij een koper die als tweede stond nu als eerste dat bedrijf aangeboden krijgt. De doorloopsnelheid zorgt regelmatig voor nieuwe kansen.

Wat is de gebruikelijke procedure als u reageert op één van de ondernemingen in de portefeuille?

U reageert op een onderneming bij ons in portefeuille. Dit kunt u doen via het bijbehorende e-mailformulier. Reageren per emailformulier werkt sneller en efficiënter dan reageren per telefoon. Uw reactie komt namelijk via ons extranet bij de behandelende makelaar/partner Naast uw reactie kunnen er nog enkele tientallen reacties binnenkomen op dit bedrijf. Het is de gewoonte dat Pro-Partner deze reacties eerst op een rij zet. Wij hebben geen toestemming van de verkoper om elke reactie uitgebreid te informeren i.v.m. discretie (naar medewerkers, leveranciers, afnemers, concurrenten, etc).

Deze voorselectie fase vergt zorgvuldigheid en kan maximaal enkele weken in beslag nemen als men tot de eerste reacties behoort.

 

Binnen enkele weken wordt er contact met u opgenomen. Voordat er contact met u wordt opgenomen ontvangt u veelal aanvullende informatie. Dit gebeurt in de vorm van een eerste verkoopmemorandum (soms met een vragenlijst). Er zal ook in deze periode contact met u opgenomen worden. Eén of enkele kandidaten worden geselecteerd, op basis van hun interesse en mogelijkheden, om een informatieve fase in te gaan. Hieruit kan een onderhandelingsfase voortkomen.

Reageert u op een bedrijf dat al enige tijd op de website staat vermeld dan is de kans relatief groot dat er reeds een kandidaat in gesprek (c.q. onderhandeling) is. Wij kunnen u pas in contact brengen en verder informeren indien het bedrijf vrij is van onderhandeling.

Volledigheidshalve melden wij u dat onze websites en onze aanbiedingen op andere websites vele duizenden malen per maand bezocht worden.
De stroom van contacten die hieruit voortvloeit trachten wij correct te behandelen. Hiertoe moeten wij vasthouden aan onze procedures. Normaliter wordt onze werkwijze meegezonden als onderdeel van de aanvullende informatie. Lees meer ...

Kopende ondernemer

 


Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair