Pro-Partner

Pagina afdrukken

Privacy & disclaimer

Uw persoonlijke gegevens

Teneinde onze dienstverlening mogelijk te maken registreren wij enkele persoonlijke gegevens van u. Alle informatie aangaande uw persoonlijke gegevens zal, in overeenstemming met de Wet Persoonsregistraties (WPR), door ons opgeslagen worden. Hieronder kunt u zien waar we uw gegevens voor nodig hebben.

Gegevens over het gebruik van deze website en de reacties die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze website te verbeteren. Als u reageert via email, vragen wij uw naam, adres en emailadres. Deze gegevens gebruiken wij om via email en/of post contact met u op te nemen.

Als u meer informatie wilt, kunt u een e-mail sturen naar Pro-Partner

Het privacy beleid van Pro-Partner 
Pro-Partner begrijpt hoe belangrijk uw privacy voor u is. Het beleid van Pro-Partner is er dan ook op gericht om de privacy van u, en alle andere gebruikers van haar site en al haar klanten, te respecteren.

Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens geven we niet door aan derden, maar we gebruiken ze uitsluitend voor het leveren van onze diensten.

 

 

Disclaimer

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt de uiterste zorg besteed. Pro-Partner aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid hiervan, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website. Pro-Partner behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pro-Partner.

Pro-Partner privacy en disclaimer


Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair