Pro-Partner

Pagina afdrukken

Nieuws

Private equity is terug van weggeweest. Op basis van voorlopige cijfers lijken de investeringen met risicokapitaal in 2010 meer dan 25% hoger uitgekomen dan in 2009, toen circa € 800 miljoen werd gespendeerd. Dit komt vooral doordat eindelijk weer grote overnames zijn gedaan, nadat de markt door de crisis twee jaar lang vrijwel op slot had gezeten. „Bij de huidige lage rente is private equity de enige kans op een behoorlijk rendement.”
De Pro-Partner organisatie heeft in de afgelopen jaren succesvol een veranderingsproces ondergaan. De veranderingen behelsen het juridisch en economisch verzelfstandigen, overdragen, afstoten en verkopen van tal van bedrijfsonderdelen/rechtspersonen, vastgoedportefeuille en deelnemingen. Het resultaat is een nieuwe Pro-Partner organisatie die zich wederom kan richten op haar oorspronkelijke bedrijfsinvesterings- c.q. kernactiviteiten namelijk 'bedrijfsovername en participatie'.

Sliedrecht - 23 maart 2009. In deze tijden van recessie is de roep om ondernemers sterker dan ooit. Iedereen beseft weer dat het ondernemen de kurk is waar de Nederlandse economie op drijft. Binnenkort komt Pro-Partner met tien verschillende concepten waar bij een startende ondernemer zich kan aansluiten. Alle tien de concepten voldoen aan de eisen van deze tijd.

Pro-Partner introduceert per 2011, in samenwerking met CapitalPlus, een nieuwe en aanvullende service voor de MKB ondernemers. Niet alle banken en investeringsgroepen draaien de kraan dicht. Er is een groep van financiële instellingen die nog in de markt zijn om te investeren en te (her)financieren. Pro-Partner vormt in samenwerking met CapitalPlus een efficiënt bruggenhoofd tussen de MBK ondernemer en deze gezonde financiële partijen.

Deze Pro-Partner Intermediaire service biedt de MKB ondernemer, die eigenlijk de onderneming in deze periode al wilde overdragen, de ruimte om de recessie door te komen en zo alsnog een reële waarde te realiseren. Op dit moment vaak het beste alternatief.


Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair