Pro-Partner

Pagina afdrukken

Pro-Partner organisatie ziet een nieuwe horizon

De Pro-Partner organisatie heeft in de afgelopen jaren succesvol een veranderingsproces ondergaan. Deze interne veranderingen is recent afgerond.

De reorganisatie behelste het juridisch en economisch verzelfstandigen, overdragen, afstoten en verkopen van tal van bedrijfsonderdelen, rechtspersonen, vastgoed- portefeuille en deelnemingen. Adviserende en niet kernactiviteiten zijn afgestoten. Het resultaat is een nieuwe Pro-Partner organisatie in een nieuwe samenstelling die zich wederom kan richten op haar oorspronkelijke bedrijfsinvesterings c.q. kernactiviteiten namelijk 'bedrijfsovername en participatie'.

Het eerste onderdeel dat reeds in 2007/2008 is overgedragen in Pro-Partner Compagnon, nadien handelend onder de naam Next Phase. Hier heeft een groep van Partners de hoofdorganisatie uitgekocht en vaarden nadien met 25 partners en circa 10 dochterondernemingen een onafhankelijke koers. Hierover is al eerder bericht.

In dezelfde periode hebben ook andere 'partnergroepen' gekozen voor een loskoppeling van hun activiteiten van de hoofdorganisatie. Waardoor nog eens, in verschillende samenstellingen, 20 Partners een eigen weg zijn gegaan.

 

Onderdelen zoals bedrijfskapitaal- en bedrijfsoverdracht bemiddeling, bemiddeling bij sanering van ondernemingen, bemiddeling bij franchise of licenties, bemiddeling bij participatie worden door zelfstandige collegae in de markt voortgezet. Voor zover nog contacten via de Pro-Partner website verlopen, worden deze doorgezet naar de betreffende partij(en) en collegae.

Na en door deze splitsing van de organisatie is de juridische structuur en het aantal gelieerde rechtspersonen van de organisatie in 2010, in een 2e ronde, nog eens aanzienlijk vereenvoudigd.  Zo is in 2010 ook de organisatie, juridische en aandeelhouder- structuur is aangepast.

Nieuwe horizon

De nieuwe Pro-Partner organisatie zal zich nu uitsluitend richten op het zelf overnemen van ondernemingen. Als participatie- en equity groep richt Pro-Partner zich op draaiende en gezonde ondernemingen met opvolgings- problemen of ondernemingen met gezonde start, herstart of doorstart mogelijkheden.

Ondanks dat de economie in een andere fase is gekomen dienen nieuwe unieke overname en deelname mogelijkheden zich aan. Het zijn mogelijkheden die zich succesvol hebben ontwikkeld ondanks en soms juist door de economische tegenwind. Pro-Partner ziet de nieuwe horizon met veel vertrouwen tegemoet.

Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair