Pro-Partner

Pagina afdrukken

Werkwijze

Aanbod
Via deze pagina komt u op de actuele bedrijvenportefeuille van Pro-Partner.

U kunt via het Pro-Partner aanbod interesse tonen. Wellicht heeft u via het formulier informatie opgevraagd van een aangeboden onderneming. Wanneer hoort u iets van Pro-Partner? Om u goed van dienst te zijn is het van belang de werkwijze van Pro-Partner goed te begrijpen. Wij lichten graag onze werkwijze toe.

Beursplein voor het MKB
Pro-Partner fungeert als beursplein of te wel een marktplaats tussen vraag en aanbod. Zowel vraag als aanbod worden in kaart gebracht. Teneinde deze vraag en aanbod zo goed- en efficiënt mogelijk op elkaar af te stemmen, hebben wij te maken met een aantal regels. Een greep uit het aanbod op deze marktplaats heeft u reeds aangetroffen op onze site. Tegenover ieder aanbod op de website staat een overweldigend aantal reacties. Het aanbod is in beweging; partijen zijn in contact gebracht en nieuw aanbod wordt in portefeuille genomen. Daarnaast bestaat het aanbod voor een deel uit ondernemingen 'in de stille verkoop' welke niet op internet of andere locaties staat vermeld. Dit om de wensen m.b.t. discretie van de betreffende verkopende partijen te respecteren.

Hoe komt u in contact met de verkoper?
Het blijkt in de praktijk ondoenlijk om alle reacties ofwel kandidaat kopers te voorzien van informatie van diverse aangeboden bedrijven of projecten. Tegenover de enorme hoeveelheid werk die dit teweeg zou brengen, zouden vele contacten dus zinloos zijn omdat het bedrijf niet bij u past, de verkoper reeds in gesprek is en/of wellicht recent heeft verkocht. De vereiste discretie en geheimhouding is een andere reden waarom een kandidaat koper niet automatisch een uitgebreider profiel van de onderneming ontvangt.

 

Het weergegeven aanbod op de website dient meer als representatieve weergave van de vele mogelijkheden die Pro-Partner kan bieden. Teneinde u als aspirant-koper het best van dienst te kunnen zijn, heeft Pro-Partner een gerichte aanpak.  

Optie 1: Wij matchen uw profiel
Op de volgende pagina vindt u een eenvoudige vragenlijst. Indien u deze beantwoordt kunnen wij uw profiel matchen met ons huidige en toekomstige aanbod. Vervolgens kunnen wij u berichten, wanneer wij een optimale match kunnen maken met hetgeen u zoekt.

Op het moment dat een dergelijke match tot stand wordt gebracht, nemen wij contact op met de beste matches, waarbij een nader inzicht in het aangeboden bedrijf kan worden verschaft. Wanneer deze aspirant kopers vervolgens nader geïnteresseerd zijn, worden zij in contact gebracht met de verkopende partij. Indien in dit traject, om welke reden dan ook, toch niet tot een daadwerkelijke transactie kan worden overgegaan, zal opnieuw een match tot stand worden gebracht met overige aspirant-kopers. Kortom; ook als u niet direct bij de eerste matches wordt bericht, neemt dit niet weg dat wij u als partner bijstaan in uw zoektocht op de marktplaats.

Optie 2: De nieuwsbrief
U gaat vanaf heden onze nieuwsbrief ontvangen. Via onze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van vrij uit onderhandelingen gekomen ondernemingen alsmede recent in portefeuille genomen bedrijven, projecten en participaties. Hierdoor kunt u zelf direct reageren wanneer u hierin een voor u interessante mogelijkheid ziet vermeld. Reageren op deze ondernemingen geeft u aanzienlijk meer kans om tot een afspraak te komen.

 


Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair