Pro-Partner

Pagina afdrukken

Pro-Partner start nieuw participatie initiatief

Bedrijfsovername overleg
  
Uit gedegen onderzoeken blijkt dat in Nederland het aantal overnames in het MKB zal groeien naar meer dan 20.000 per jaar. De MKB-overname-markt is een sterk groeiende markt maar is, mede door de discretie en het unieke karakter, een ondoorzichtige markt. Elke ondernemer en elke onderneming is anders. Pro-Partner is thuis op deze markt en kent de weg. De kernactiviteit van Pro-Partner is het overnemen van en participeren in MKB ondernemingen en hier vervolgens waarde aan toevoegen mede door de selectie van - en samenwerking met geschikt management.

Vanzelfsprekend kan Pro-Partner niet elke geschikte onderneming, die haar aangeboden wordt, zelf overnemen. Evenmin kan Pro-Partner niet elke MBI-kandidaat voorzien van een 'opportunitie' vanuit de eigen portefeuille van ondernemingen. Pro-Partner selecteert streng. Toch worden er open kansen gemist. Elke organisatie heeft zijn beperkingen in verwerkingscapaciteit. Kansen missen of 'Nee' verkopen raakt elke ondernemer, zo ook de ondernemende partners van Pro-Partner.

 

Daarom is er vanuit Pro-Partner een nieuw initiatief ontstaan in de vorm van een participatie vennootschap waarin een beperkt aantal vennoten kunnen deelnemen. 

De vennootschap richt zich op overname en deelname in MKB ondernemingen. Door de economische recessie en bankcrisis blijkt welke ondernemingen, formules en sectoren de storm goed hebben doorstaan en groeien. De ‘overnameprijs’ van over te nemen ondernemingen is fors gedaald sinds de piek in 2008. Bedrijfskrediet, financiering en kapitaal zijn door de gewijzigde situatie in de internationale en Nederlandse bankwereld schaars voor de MKB ondernemingen. Veelal op basis van intrinsieke waarde worden zaken gedaan. Dit biedt mogelijkheden voor de vennootschap door overname van en deelneming in beloftevolle ‘projecten’. De krenten in de pap. Wilt u meer lezen over de mogelijkheid in deze nieuwe vennootschap vennoot te worden? (Zie PP101242 en PP 120512 bij Actueel aanbod op deze website).
  
Pro-Partner Dealmakers

Bent u geïnteresseerd? Maak vrijblijvend een afspraak voor een informatief gesprek. Klik hier

Nieuwsbrief

    
Pro-Partner Intermediair